مطالعات اسلامی, سال (2006-3)

عنوان : ( تعمیم رؤیت هلال از نگاه شماری از فقیهان شیعه و اهل سنت )

نویسندگان: کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان احکام رویت هلال از دیدگاه فقها

کلمات کلیدی

, هلال ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204017,
author = {عبداللهی نژاد, کریم},
title = {تعمیم رؤیت هلال از نگاه شماری از فقیهان شیعه و اهل سنت},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1010-4992},
keywords = {هلال - رویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعمیم رؤیت هلال از نگاه شماری از فقیهان شیعه و اهل سنت
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2006

[Download]