هفتمین همایش سالانه (بین¬المللی) انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-19

عنوان : ( تحلیل فرکانسی سازه های هوایی دارای ترک عرضی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , محمد حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش غیر مخرب جهت تعیین فرکانس در سازه های هوایی با استفاده از روش ماتریس انتقال ارائه شده است . سازه مورد نظر به صورت یک تیر دو سر آزاد دارای ترک ، مدل شده است . وجود ترک باعث می شود که انعطاف پذیری محلی تغییر یافته و در رفتار دینامیکی سازه تغییراتی به وجود آید و در نتیجه تغییر در فرکانس طبیعی را به دنبال خواهد داشت . در این مقاله از رفتار غیر خطی ترک صرفه نظر شده و ترک به صورت باز مدل شده است . در ادامه، اثر تغییر موقعیت و عمق ترک روی فرکانس طبیعی برای چندین حالت مختلف مورد بررسی قرار می گیرد . در پایان نتایج بدست آمده توسط این روش با نتایج سایر محققان (روشهای تجربی) مقایسه میشود، که نزدیکی نتایج ، نشان دهنده ی دقت بالای روش مورد استفاده می باشد .

کلمات کلیدی

, ترک–فرکانس طبیعی , ماتریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005903,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and محمد حسین زاده},
title = {تحلیل فرکانسی سازه های هوایی دارای ترک عرضی},
booktitle = {هفتمین همایش سالانه (بین¬المللی) انجمن هوا فضای ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترک–فرکانس طبیعی - ماتریس انتقال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فرکانسی سازه های هوایی دارای ترک عرضی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A محمد حسین زاده
%J هفتمین همایش سالانه (بین¬المللی) انجمن هوا فضای ایران
%D 2008

[Download]