اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2008-05-31

عنوان : ( سیستم خطوط لوله حلقوی جهت افزایش ظرفیت انتقال گاز طبیعی )

نویسندگان: محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , مهدی نیکنام شاهرک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر مهندسین گاز از معادله ساده کمبل برای محاسبه طول مناسب خطوط لوله موازی استفاده می نمایند. معادله کمبل برای خطوط لوله افقی و با فرض ثابت بودن ضریب تراکم پذیری و دمای گاز در طول خط لوله ارائه شده است. در این مقاله ابتدا روشی برای شبیه سازی خطوط لوله حلقوی موازی در نرم افزار Hysys که در آن دما و ضریب تراکم پذیری گاز ثابت در نظر گرفته نمی شود، ارائه شده است. سپس دقت معادله کمبل در محاسبه طول خطوط لوله موازی با نتایج حاصله از نرم افزار Hysys مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که برای خط لوله ای با طول 100 کیلومتر ، خطای معادله کمبل کمتر از 5/2 درصد می باشد. در مرحله بعد، معادله کمبل بگونه ای توسعه یافته است تا از آن بتوان برای خطوط لوله شیب دار نیز استفاده نمود. جهت مقایسه فرم اولیه و توسعه یافته معادله کمبل، خط لوله ای با شیب های متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که برای خطوط لوله با شیب بیش از 2 درجه میزان خطای حاصله در صورت استفاده از فرم اولیه معادله کمبل به بیش از 11 درصد افزایش می یابد. نهایتاً روشی نیز برای محاسبه طول و قطر بهینه خط لوله موازی در سیستم حلقوی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

خطوط لوله انتقال گاز خطوط لوله موازی بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007085,
author = {فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and مهدی نیکنام شاهرک},
title = {سیستم خطوط لوله حلقوی جهت افزایش ظرفیت انتقال گاز طبیعی},
booktitle = {اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی},
year = {2008},
location = {گچساران, ايران},
keywords = {خطوط لوله انتقال گاز خطوط لوله موازی بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیستم خطوط لوله حلقوی جهت افزایش ظرفیت انتقال گاز طبیعی
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A مهدی نیکنام شاهرک
%J اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
%D 2008

[Download]