همایش منطقه ای صنا یع غذایی , 2008-03-03

Title : ( افزایش بهره وری کارخانجات باز یافت از طریق استخراج پکتین موجود در پوست هندوانه )

علی شریف ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

پکتین یک پلی ساکارید مهمی است که در صنایع غذایی وصنایع دیگر مصرف فراوانی پیدا کرده است. اهمیت این ماده بخاطر توانایی تشکیل زل در حضور یون های کلسیم یا محلولهای با PH پایین مباشد..........

کلمات کلیدی

, پکتین, پوست هندوانه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007249,
author = {شریف, علی},
title = {افزایش بهره وری کارخانجات باز یافت از طریق استخراج پکتین موجود در پوست هندوانه},
booktitle = {همایش منطقه ای صنا یع غذایی},
year = {2008},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {پکتین- پوست هندوانه- زله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش بهره وری کارخانجات باز یافت از طریق استخراج پکتین موجود در پوست هندوانه
%A شریف, علی
%J همایش منطقه ای صنا یع غذایی
%D 2008

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر