همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( مقایسة انتقال دوطرفة مولفه های شناختی و حرکتی در ضربة پا به توپ فوتبال )

نویسندگان: جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر انتقال دوطرفة مولفه های شناختی و حرکتی در ضربة پا به توپ فوتبال مورد مطالعه قرار گرفت.به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که مولفه های شناختی و حرکتی از پای برتر به غیر برتر انتقال بیشتر یمی یابد که برتری به سود مولفه های حرکتی بود.

کلمات کلیدی

, انتقال دوطرفة , مولفه های شناختی و حرکتی , ضربة
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008110,
author = {فولادیان, جواد},
title = {مقایسة انتقال دوطرفة مولفه های شناختی و حرکتی در ضربة پا به توپ فوتبال},
booktitle = {همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {انتقال دوطرفة - مولفه های شناختی و حرکتی - ضربة پا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسة انتقال دوطرفة مولفه های شناختی و حرکتی در ضربة پا به توپ فوتبال
%A فولادیان, جواد
%J همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]