پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایرن , 2008-02-13

عنوان : ( کاربرد دورسنجی جهت شناسایی نواحی مستعد کانی زائی در محدوده روستای هلاک آباد سبزوار )

نویسندگان: بی بی منصوره مظلوم ترشیزی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , علی حسینمردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد دورسنجی جهت شناسایی نواحی مستعد کانی زائی در محدوده روستای هلاک آباد سبزوار

کلمات کلیدی

, دور سنجی, هلاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009048,
author = {مظلوم ترشیزی, بی بی منصوره and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and کریم پور, محمدحسن and علی حسینمردی},
title = {کاربرد دورسنجی جهت شناسایی نواحی مستعد کانی زائی در محدوده روستای هلاک آباد سبزوار},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایرن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دور سنجی، هلاک آباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد دورسنجی جهت شناسایی نواحی مستعد کانی زائی در محدوده روستای هلاک آباد سبزوار
%A مظلوم ترشیزی, بی بی منصوره
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A کریم پور, محمدحسن
%A علی حسینمردی
%J پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایرن
%D 2008

[Download]