هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-03-06

عنوان : ( بررسی، اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیمهای ورزشی دانشگاهی کشور )

نویسندگان: مهدی طالب پور , محسن اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین معیارهای انتخاب مربیان تیمهای ورزشی دانشگاهی کشور و ترتیب اهمیت ابعاد مختلف از نظر دو گروه مربیان و ورزشکاران در رشته های ورزشی مختلف دانشگاه های سراسر کشور بوده است

کلمات کلیدی

, بررسی و اولویت بندی, مربیان , ورزشکاران, تیمهای ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010914,
author = {طالب پور, مهدی and محسن اسماعیلی},
title = {بررسی، اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیمهای ورزشی دانشگاهی کشور},
booktitle = {هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بررسی و اولویت بندی- مربیان -ورزشکاران-تیمهای ورزشی دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی، اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیمهای ورزشی دانشگاهی کشور
%A طالب پور, مهدی
%A محسن اسماعیلی
%J هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]