سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور , 2005-11-17

عنوان : ( ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور )

نویسندگان: جواد غلامیان , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل روابط بین رضایت مندی و دلبستگی شغلی مدیران و سرپرستان ، اعضای هیئت علمی و کارمندان شاغل در اداره های مختلف دانشکده های تربیت بدنی کشور می باشد

کلمات کلیدی

, رضایت شغلی, دلبستگی شغلی, مدل رگرسیونی و دانشکده های تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010919,
author = {غلامیان, جواد and طالب پور, مهدی},
title = {ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور},
booktitle = {سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رضایت شغلی- دلبستگی شغلی- مدل رگرسیونی و دانشکده های تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور
%A غلامیان, جواد
%A طالب پور, مهدی
%J سومین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور
%D 2005

[Download]