نخستین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه های حاشیه دریای خزر , 2004-09-05

عنوان : ( بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در حوزه مدیریتی اساتید و کارمندان دانشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور )

نویسندگان: مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سازمانها و حوزه رفتار سازمانی از میان نگرشهای متعددی که وجود دارد نگرشهای مرتبط با فعالیت های شغلی خصوصا سه نگرش رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی بیش از همه مورد تاکید و مطالعه قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, رضایت شغلی, مدیریت, تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010920,
author = {طالب پور, مهدی},
title = {بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در حوزه مدیریتی اساتید و کارمندان دانشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه های حاشیه دریای خزر},
year = {2004},
location = {رشت, ايران},
keywords = {رضایت شغلی- مدیریت-تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در حوزه مدیریتی اساتید و کارمندان دانشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور
%A طالب پور, مهدی
%J نخستین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه های حاشیه دریای خزر
%D 2004

[Download]