زیور ورزش, دوره (5), شماره (31), سال (2005-3) , صفحات (20-21)

عنوان : ( تجهیز مدارس یا تجهیز معلم تربیت بدنی )

نویسندگان: مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگاه ورزش در مدارس مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, تربیت بدنی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011152,
author = {طالب پور, مهدی},
title = {تجهیز مدارس یا تجهیز معلم تربیت بدنی},
journal = {زیور ورزش},
year = {2005},
volume = {5},
number = {31},
month = {March},
issn = {****-0063},
pages = {20--21},
numpages = {1},
keywords = {تربیت بدنی - مدارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجهیز مدارس یا تجهیز معلم تربیت بدنی
%A طالب پور, مهدی
%J زیور ورزش
%@ ****-0063
%D 2005

[Download]