کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان , 2007-11-21

عنوان : ( نقش ارتباطات و مدیریت دانش در یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این سخنرانی پس از بررسی فرایندهای یاددهی و یادگیری به نقش مدیریت دانش در ارتقاء آن در کتابخانه ها اشاره شده است

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, ارتباطات, کتابخانه ها, یاددهی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011312,
author = {پریرخ, مهری},
title = {نقش ارتباطات و مدیریت دانش در یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها},
booktitle = {کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان},
year = {2007},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، ارتباطات، کتابخانه ها، یاددهی، یادگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش ارتباطات و مدیریت دانش در یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
%D 2007

[Download]