اولین کنفرانس علمی-تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران , 1999-10-20

عنوان : ( یک جزء صفحه خمشی برای تحلیل صفحه های نازک و نیمه ضخیم )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , سیدرضا سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک خانواده از اجزای چهارپهلوی سازگار برای تحلیل صفحه های خمشی نازک و ضخیم ارائه می گردد. اجزای مزبور، بر اساس نگره «رایزنر-میندلین» و روش کرنش فرضی رابطه سازی شده اند. اثر میدان کرنش در رفتار اجزای این خانواده بررسی گشته است. درایه های ماتریس سختی اجزای مزبور به صورت صریح قابل ارائه می باشد.

کلمات کلیدی

, اجزای چهارپهلوی سازگار, صفحه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012872,
author = {رضائی پژند, محمد and سرافرازی, سیدرضا},
title = {یک جزء صفحه خمشی برای تحلیل صفحه های نازک و نیمه ضخیم},
booktitle = {اولین کنفرانس علمی-تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران},
year = {1999},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اجزای چهارپهلوی سازگار، صفحه های خمشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک جزء صفحه خمشی برای تحلیل صفحه های نازک و نیمه ضخیم
%A رضائی پژند, محمد
%A سرافرازی, سیدرضا
%J اولین کنفرانس علمی-تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
%D 1999

[Download]