مهندسی مکانیک, دوره (19), شماره (70), سال (2010-5) , صفحات (12-25)

عنوان : ( روش های کنترل انفعالی ارتعاشات القایی گردابه ها و کاربرد آن در سازه های دریایی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , نادر دولت آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتعاشات القایی گردابه پدیده ای است که در آن یک جسم با جریان سیال تاثیر متقابل دارد. زمینه های بسیاری وجود دارد که این پدیده را می توان مشاهده نمود، از جمله در لوله های مبدل های حرارتی، سازه های دریایی، پل ها، خطوط انتقال برق، ساختمان های مرتفع و غیره. بسبب ارتعاشات القایی گردابه ها، سازه ها می توانند با ارتعاشات با دامنه زیادی عمود بر جهت جریان مواجه شوند که منجر به از کارافتادگی و خستگی سازه می گردد. بنابراین کنترل این پدیده و حتی تعدیل آن برای موقعیت هایی مانند سازه های بکار گرفته شده در زیر آب، که تعمیر و کار در چنین شرایطی دشوار و پر هزینه می باشد، دارای اهمیت زیادی خواهد بود. این موضوع به دو روش کنترل انفعالی و فعال صورت می پذیرد. در این مقاله به روشهای کنترل انفعالی بخصوص اختراعات اخیر در این زمینه پرداخته می شود. در این بررسی نشان داده می شود که وسایل کنترل انفعالی همچون باله های شکل دهنده خطوط جریان و تیغه های مارپیچی، با حفاظت سازه های دریایی در برابر ارتعاشات القایی گردابه ها، عمر آنها را افزایش می دهند نهایتا به نتیجه گیری و چشم انداز آینده در مورد ابزارهای کنترل پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, جسم بلاف, خط جریان, ارتعاشات القایی سیال, گردابه, کنترل انفعالی, سرعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016042,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and دولت آبادی, نادر},
title = {روش های کنترل انفعالی ارتعاشات القایی گردابه ها و کاربرد آن در سازه های دریایی},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2010},
volume = {19},
number = {70},
month = {May},
issn = {1605-9719},
pages = {12--25},
numpages = {13},
keywords = {جسم بلاف، خط جریان، ارتعاشات القایی سیال، گردابه، کنترل انفعالی، سرعت کاهیده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش های کنترل انفعالی ارتعاشات القایی گردابه ها و کاربرد آن در سازه های دریایی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A دولت آبادی, نادر
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2010

[Download]