نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و غده پیاز در استانهای خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: الهه ربیعی مطلق , ماهرخ فلاحتی رستگار , حمید روحانی , بهروز جعفرپور , وحید جهانبخش مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از ریشه های پوسیده پیاز 115 جدایه قارچ جدا شد که تعدادی از آنها بیماری زا بودند.

کلمات کلیدی

, پیاز , فوزاریوم اوکسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017857,
author = {ربیعی مطلق, الهه and فلاحتی رستگار, ماهرخ and روحانی, حمید and جعفرپور, بهروز and جهانبخش مشهدی, وحید},
title = {بررسی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و غده پیاز در استانهای خراسان رضوی و شمالی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیاز ،فوزاریوم اوکسیس پوروم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و غده پیاز در استانهای خراسان رضوی و شمالی
%A ربیعی مطلق, الهه
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A روحانی, حمید
%A جعفرپور, بهروز
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]