شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( تنوع گیاهی و جغرافیای زیستی منطقه رئین در کوههای آلاداغ خراسان شمالی، شمال شرقی ایران )

نویسندگان: فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , علی اصغر ارجمندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رئین منطقه ای است کوهستانی که در شیبهای شمالی بخش مرکزی رشته کوه آلاداغ در استان خراسان شمالی واقع شده است. گوناگونی زیستگاهها و موقعیت جغرافیایی این ناحیه موجب شکل گیری فلوری غنی در مساحت نسبتاً کم 2000 هکتاری آن گردیده است. در طی فصول رویشی سالهای 1375 تا 1378 حدود 1100 نمونه گیاهی از منطقه جمع آوری شد و در مجموع 425 گونه از گیاهان آوندی متعلق به 258 جنس و 61 خانواده گیاهی شناسایی شدند. دولپه ایها با 339 گونه غنی ترین گروه گیاهی منطقه محسوب می شوند و به دنبال آن تک لپه ایها با 80 گونه و بازدانگان و پتریدوفیتها هر یک با 3 گونه قرار دارند. بزرگترین خانواده های گیاهی در این منطقه شامل Poaceae با 51 گونه، Brassicaceae با 44 گونه، Asteraceae با 41 گونه و Lamiaceae با 35 گونه هستند. متنوع ترین جنسهای گیاهی عبارتند از Alyssum با 9 گونه، Allium با 8 گونه و Poa و Crataegus هر یک با 7 گونه. منطقه از نظر جغرافیای گیاهی کاملاً تحت تأثیر عناصر فلوریستیک منطقه ایران و تورانی به ویژه عناصر اندمیک استان فلوری خراسان – کپه داغ و تا حدودی عناصر اروپا – سیبری (هیرکانی) است. اهمیت منطقه از نظر تنوع گیاهی، جغرافیای زیستی و همچنین تنوع بالای گونه های وحشی خویشاوند گیاهان زراعی و باغی مورد بحث و تأکید قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, فلور, تنوع گیاهی, جغرافیای گیاهی, اندمیسیم,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018466,
author = {معماریانی, فرشید and جوهرچی, محمدرضا and علی اصغر ارجمندی},
title = {تنوع گیاهی و جغرافیای زیستی منطقه رئین در کوههای آلاداغ خراسان شمالی، شمال شرقی ایران},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فلور، تنوع گیاهی، جغرافیای گیاهی، اندمیسیم، خراسان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع گیاهی و جغرافیای زیستی منطقه رئین در کوههای آلاداغ خراسان شمالی، شمال شرقی ایران
%A معماریانی, فرشید
%A جوهرچی, محمدرضا
%A علی اصغر ارجمندی
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]