نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011 , 2011-05-10

عنوان : ( بررسی دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای با استفاده از روش بالانس هارمونیک افزاینده (IHP )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , امین ثقفی , ایمان ثقفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی و تحلیل ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای و بیان پدیده دوشاخه‌شدگی و آشوب در اینگونه از سیستم‌های غیرخطی می‌پردازد. یک مدل دینامیکی از سیستم چرخدنده‌ای با درنظر‌گرفتن عامل غیر خطی لقی ارائه و روش بالانس هارمونیک افزاینده (IHB) برای بررسی پاسخ معادلات مربوطه به کار گرفته می‌شود. نتایج بدست آمده از پاسخ دینامیکی سیستم بیانگر رفتار دوشاخه‌شدگی و آشوب به ازای برخی از پارامترهای سیستم می‌باشد. این رفتار در نمودارهای دو‌شاخه‌شدگی ارائه می‌گردد. همچنین پاسخ زمانی سیستم، نمودار صفحه- فاز و نگاشت پوانکاره نیز برای نمایش این پدیده‌ها بیان می‌شود. برای تصدیق صحت روش IHB نتایج بدست آمده با حل عددی نیز مقایسه می‌گردند.

کلمات کلیدی

, دوشاخه‌شدگی, آشوب, بالانس هارمونیک, ارتعاشات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021940,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and ثقفی, امین and ایمان ثقفی},
title = {بررسی دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای با استفاده از روش بالانس هارمونیک افزاینده (IHP},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {دوشاخه‌شدگی، آشوب، بالانس هارمونیک، ارتعاشات چرخدنده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای با استفاده از روش بالانس هارمونیک افزاینده (IHP
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A ثقفی, امین
%A ایمان ثقفی
%J نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011
%D 2011

[Download]