علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9) , صفحات (77-90)

عنوان : Effect of feeding whole raw soybean and niacin to lactating cows in early lactating phase ( مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی )

نویسندگان: محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا امامی , سمیه سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی

کلمات کلیدی

مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102323,
author = {ساری, محسن and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and امامی, محمدرضا and سالاری, سمیه},
title = {Effect of feeding whole raw soybean and niacin to lactating cows in early lactating phase},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {77--90},
numpages = {13},
keywords = {مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of feeding whole raw soybean and niacin to lactating cows in early lactating phase
%A ساری, محسن
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A امامی, محمدرضا
%A سالاری, سمیه
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]