ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی ایران , 2011-12-15

عنوان : ( تاثیر حاد تمرین قدرتیبر پروتیین واکنشگر سی و فیبرینوژن در مردان میانسال سالم و غیر فعال )

نویسندگان: محسن جعفری , ناهید بیژه , امیر رشیدلمیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025053,
author = {محسن جعفری and بیژه, ناهید and رشیدلمیر, امیر},
title = {تاثیر حاد تمرین قدرتیبر پروتیین واکنشگر سی و فیبرینوژن در مردان میانسال سالم و غیر فعال},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {hsCRP،فیبرینوژن،تمرین مقاومتی دایره ای،آترواسکلروزیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر حاد تمرین قدرتیبر پروتیین واکنشگر سی و فیبرینوژن در مردان میانسال سالم و غیر فعال
%A محسن جعفری
%A بیژه, ناهید
%A رشیدلمیر, امیر
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی ایران
%D 2011

[Download]