تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (17), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (427-452)

عنوان : ( نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی پرستاران: مروری بر مطالعات انجام شده در جهان )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه , محمد اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار اطلاع یابی، نیاز اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی، پرستاران

کلمات کلیدی

, رفتار اطلاع یابی, نیاز اطلاعاتی, منابع اطلاعاتی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027697,
author = {داورپناه, محمدرضا and محمد اعظمی},
title = {نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی پرستاران: مروری بر مطالعات انجام شده در جهان},
journal = {تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی},
year = {2011},
volume = {17},
number = {3},
month = {November},
issn = {1027-7838},
pages = {427--452},
numpages = {25},
keywords = {رفتار اطلاع یابی، نیاز اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی، پرستاران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی پرستاران: مروری بر مطالعات انجام شده در جهان
%A داورپناه, محمدرضا
%A محمد اعظمی
%J تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی
%@ 1027-7838
%D 2011

[Download]