بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22

عنوان : ( بررسی اثر محلول کلرید سدیم و ساکاروز بر آبگیری اسمزی بادمجان )

نویسندگان: مهلا رجبلو , محمدتقی حامدموسویان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028574,
author = {رجبلو, مهلا and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {بررسی اثر محلول کلرید سدیم و ساکاروز بر آبگیری اسمزی بادمجان},
booktitle = {بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر محلول کلرید سدیم و ساکاروز بر آبگیری اسمزی بادمجان
%A رجبلو, مهلا
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2011

[Download]