علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (63), سال (2017-5) , صفحات (41-50)

عنوان : ( شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی )

نویسندگان: رضا حاجی محمدی فریمانی , محمدباقر حبیبی نجفی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , محمدرضا عدالتیان دوم , احمدرضا بهرامی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلاش گسترده ای در سراسر دنیا به منظور مطالعه باکتری های اسید لاکتیک فرآورده های تخمیری سنتی از جمله ماست در جریان است

کلمات کلیدی

, فرآورده های لبنی سنتی, آغازگر, استرپتوکوکوس ترموفیلو س, لاکتوباسیلوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056682,
author = {حاجی محمدی فریمانی, رضا and حبیبی نجفی, محمدباقر and بی بی صدیقه فضلی بزاز and عدالتیان دوم, محمدرضا and بهرامی, احمدرضا},
title = {شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {63},
month = {May},
issn = {2008-8787},
pages = {41--50},
numpages = {9},
keywords = {فرآورده های لبنی سنتی،آغازگر، استرپتوکوکوس ترموفیلو س، لاکتوباسیلوس دلبروکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی
%A حاجی محمدی فریمانی, رضا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A بی بی صدیقه فضلی بزاز
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A بهرامی, احمدرضا
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]