مقالات ارائه شده در مجلات

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. شهلا توانگر , حمید رضا مرادی , علیرضا مساح بوانی , محمود آذری , بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای دوره 2030-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس سازی LARS-WG , دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2013-05-08
 2. عزیزی احمد , عبدالحمید دهواری , محمود آذری , تأثیر جنس زمین و خاک در تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی در دشت بیرجند , نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-05-21
 3. احمد عزیزی , عبدالحمید دهواری , محمود آذری , تعیین عوامل موثر در شناسایی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی , نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-05-21
 4. محمود آذری , پیش بینی الگوی فصلی جریان رودخانه قره سو در اثر تغییر اقلیم , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران (همایش ملی آب و تغییراقلیم  ) , 2015-05-13
 5. محمود آذری , شیرکو ابراهیمی محمدی , تعیین نقش سدهای اصلاحی در کنترل رسوب حوزه آبخیز سد تهم , سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران , 2014-10-23
 6. محمود آذری , شیرکو ابراهیمی محمدی , تعیین سهم تولید رواناب زیرحوضه ها با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی , سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران , 2014-10-23
 7. محمود آذری , شیرکو ابراهیمی محمدی , پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر الگوی زمانی جریان رودخانه در پارک ملی گلستان , سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران , 2014-10-23
 8. محمود آذری , Climate Change Impacts on Weather Characteristics of Golestan National Park , The First International Conference In Environmental Crises And Solutions , 2013-02-13
 9. محمود آذری , کاربرد و ارزیابی مدلHEM در تخمین فرسایش مراتع تالش , سومین همایش ملی فرسایش و رسوب , 2007-08-28
 10. محمود آذری , اولویت بندی مکانی فرسایش با استفاده از مدل EPM و GIS , هفتمین همایش منطقه¬ای علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2006-10-31
 11. محمود آذری , تلفیق مدل های HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبیه سازی سیلاب (مطالعه موردی: حوزه جاغرق) , اولین همایش ملی مهندسی مسیل¬ها , 2007-02-28
 12. محمود آذری , ارزیابی اقدامات آبخیزداری حوزه کبود گنبد با استفاده از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS , چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت حوزه¬های آبخیز , 2008-02-20
 13. محمود آذری , بررسی نقش اقدامات آبخیزداری در تغییر ویژگی های سیلاب حوزه آبخیز ترزنق , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت پایدار بلایای طبیعی , 2009-04-22
 14. محمود آذری , تعیین میزان تاثیر گذاری اقدامات آبخیزداری در تغییر شرایط هیدرولوژیک حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه کبود گنبد) , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت پایدار بلایای طبیعی , 2009-04-22
 15. محمود آذری , تعیین نقش اقدامات کنترل سیلاب حوزه آبخیزشورگل در تغییر شرایط هیدرولوژیکی با استفاده از HEC-HMS , ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – تعادل اکولوژیک , 2010-04-28
 16. محمود آذری , ارزیابی میزان تاثیر گذاری اجرای اقدامات آبخیزداری در بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی , دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی , 2011-07-06
 17. محمود آذری , معرفی مدل MUSIC و کاربرد آن در مدیریت رواناب شهری , هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران – آبخیزداری شهری , 2011-04-27
 18. محمود آذری , بررسی نهشته های کواترنر دشت دهگلان جهت تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب , اولین کنفرانس ملی سامانه¬های سطوح آبگیر باران , 2012-12-12
 19. شهلا توانگر , حمید رضا مرادی , علیرضا مساح بوانی , محمود آذری , پیش بینی نوسان بارش در زیر حوزه گرگانرود برای دوره 2039-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس نمایی LARS-WG , The 2nd International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling , 2013-05-08
 20. محمود آذری , مروری بر پژوهش های اثر تغییر اقلیم بر منابع آب و خاک , نهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2013-10-30