عنوان : منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۵
ناشر: به نشر
چکیده:
کلمات کلیدی:
,