بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 56216

1 - تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی (چکیده)
2 - تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه اندازی سیستم ذخیره ساز هوای فشرده در بازار برق نوسانی- ساعتی دارای نفود بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
3 - قیمت گذاری لحظه ای ساعتی تولید هیبرید برق... (چکیده)
4 - جستارتطبیقی ضابطین خاص درآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه (چکیده)
5 - Direct growth of ZnO nanostructures on the Zn electroplated mild steel to create the surface roughness and improve the corrosion protection of the electroless Ni-P coatings (چکیده)
6 - توسعه وبهبود وقف ازطریق روشهای نوین تامین مالی (چکیده)
7 - جستارتطبیقی ضابطین خاص درآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه (چکیده)
8 - استفاده از شاخص‌های کوادراتی در تعیین الگوی پراکنش برخی گونه‌های گیاهی پارک ملی قمیشلو (چکیده)
9 - Effect of salicylic acid and potassium sulfate on the primary bud necrosis and fruit set of the following year of Askari grapevine (چکیده)
10 - بررسی تأثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا (چکیده)
11 - اصلاح طلبی حاکمیت ، در کلام امیر مؤمنان(ع) در نهج البلاغه (چکیده)
12 - نظریه جدید چگونگی زندگی اخروی (چکیده)
13 - راه کارهای عملی صرفه جویی انرژی - مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
14 - حل رده ای از مسائل بهینه سازی برداری با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
15 - بهینه سازی پکیج 72 پایه QFN تجاری برای کاربردهای موج میلی متری (چکیده)
16 - A neural network for solving the AVE (چکیده)
17 - Solving shortest path problem with neural network (چکیده)
18 - Cobalt spin states investigation of Ruddlesden-Popper La2−xSrxCoO4, using X-ray diffraction and infrared spectroscopy (چکیده)
19 - تاثیرات منفی فعالیت‌های معدنی بر کیفیت هوا، خاک و منابع آبی (چکیده)
20 - Liquefaction potential evaluation and risk assessment of existing structures: A case study in Astaneh-ye Ashrafiyeh City, Iran (چکیده)
21 - اثرات بهداشتی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، آرسنیک، جیوه و نیکل) بر اکوسیستم و سلامتی انسان (چکیده)
22 - Long-term variability and trends in the Caspian Sea – Hindu Kush Index: Influence on atmospheric circulation patterns, temperature and rainfall over the Middle East and Southwest Asia (چکیده)
23 - تأثیر نانوکریستال نشاسته ذرت به عنوان جایگزین چربی بر رئولوژی و اندازه ذره سامانه امولسیونی روغن در آب مدل (چکیده)
24 - Large Amplitude Oscillatory Shear Rheology (LAOS): Theory and Applications in Food Science and Technology (چکیده)
25 - The effect of washback on teaching methodology in distance education efl (چکیده)
26 - The Comparative Effect of Air Pollution Caused by Greenhouse Gases Emissions on the Health of Men and Women in the Upper Middle- Income Countries (چکیده)
27 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال در دوغ (چکیده)
28 - Biopolymer Interaction Elaborating Using Viscoelastic Relaxation Spectra and Fracture Properties (چکیده)
29 - بررسی رفتار رئولوژیکی دینامیکی آمیزه نشاسته گرمانرم گندم/ پلی لاکتیک اسید نرم شده متاثر از غلظت سازگارکننده (چکیده)
30 - تاثیر روش های تخلیص و فراکسیون بندی بر خصوصیات رئولوژیکی دینامیک صمغ دانه شاهی (چکیده)
31 - Estimation of the Molar Mass Characteristics of Selected Biopolymers Using Rheological Measurements (چکیده)
32 - Small and large deformation behaviors monitoring of sage seed gumLaponite nanocomposite hydrogels (چکیده)
33 - تعقیب کلاسی از سیستمهای مرتبه کسری با مرتبههای غیر یکسان به کمک مد لغزشی (چکیده)
34 - High-order Sliding Mode Control of a Bioreactor Model through Non-Commensurate Fractional Equations (چکیده)
35 - بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی زیره سبز (چکیده)
36 - Prioritize barriers to international supply chain management in Saffron industry (چکیده)
37 - نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی (چکیده)
38 - Three-dimensional deformations of a curved circular beam subjected to thermo-mechanical loading using green’s function method (چکیده)
39 - Static analysis of functionally graded non-prismatic sandwich beams (چکیده)
40 - Stability and free vibration analysis of tapered sandwich columns with functionally graded core and flexible connections (چکیده)
41 - Spatiotemporal variations of aridity in Iran using high‐resolution gridded data (چکیده)
42 - Investigating problem-solving strategies of translation trainees with high and low levels of self-efficacy (چکیده)
43 - On the shell thickness-stretching effects using seven-parameter triangular element (چکیده)
44 - Construction and Validation of a Computerized Open-ended Bi-functional Translation Assessment System (چکیده)
45 - How will climate change affect the temporal and spatial distributions of a reservoir host, the Indian gerbil (Tatera indica), and the spread of zoonotic diseases that it carries? (چکیده)
46 - Force-based curved beam elements with open radial edge cracks (چکیده)
47 - Application of Green’s function method to bending of stress gradient nanobeams (چکیده)
48 - A novel cable element for nonlinear thermo-elastic analysis (چکیده)
49 - A fast and accurate dynamic relaxation scheme (چکیده)
50 - structural damage control with interval type-2 fuzzy logic controller (چکیده)