بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60793

1 - بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2 - جایگاه مادر در تربیت فرزند در نظام حقوقی ایران (چکیده)
3 - Application of hetero junction CNTs as mass nanosensor using nonlocal strain gradient theory: An analytical solution (چکیده)
4 - بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال (چکیده)
5 - Studying the relationship between imagery and sport success with kinesthesia memory in male athlete college students (چکیده)
6 - شبیه‌سازی عددی رفتار زهکشی‌نشده خاک دانه‌ای با ذرات چندگوشه به کمک روش اجزای مجزا (چکیده)
7 - کدام ایران؟ (چکیده)
8 - Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage (چکیده)
9 - تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری (چکیده)
10 - نقش استاتین ها در بیماری آلزایمر (چکیده)
11 - عملکرد داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی در بیماری پارکینسون (چکیده)
12 - اشتباهات رایج آماری (چکیده)
13 - دختری درون قلعه است؛ قلعه دخترها و داستان‌هایشان (چکیده)
14 - Mother corm origin and planting depth affect physiological responses in saffron (Crocus sativus L.) under controlled freezing conditions (چکیده)
15 - مطالعه‌ی عددی و تجربی تولید آنتروپی در یک ورودی هوای فراصوتی در عدد ماخ طراحی (چکیده)
16 - Fe3O4@Boehmite-NH2-CoII NPs: An Environment Friendly Nanocatalyst for Solvent Free Synthesis of Coumarin Derivatives Through Pechmann Condensation Reaction (چکیده)
17 - انتخاب توزیع پیشین در استنباط بیزی (چکیده)
18 - Electrochemical behavior of polyaniline nanoparticles suspension: Adsorption and diffusion (چکیده)
19 - Goodness of fit test based on statistical evidence for scale family with censored data (چکیده)
20 - تاثیر گسترش شهر مشهد بر سیلاب شهر بین سال‌های 1320 تا 1395 (چکیده)
21 - Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchange (چکیده)
22 - مطالعه اثر ژن Rf3 برای بازگردانندگی باروری به برنج در زمینه ژنتیکی لاین ندا-A (چکیده)
23 - Distribution of global defensive k-alliances over some graph products (چکیده)
24 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزدودن نانوذرات بر سرمایش ماده تغییر فاز دهنده و استفاده آبه به عنوان سیستم خنک کاری (چکیده)
25 - A Self-propagating high-temperature synthesis process for the fabrication of Fe(Cr)–Al2O3 nanocomposite (چکیده)
26 - Kinetic pattern and microbial population dynamic characterization of Escherichia coli and Salmonella enteritidis in Frankfurter sausage: An experimental and modeling study (چکیده)
27 - Optimization of pulse processing parameters for digital neutron-gamma discrimination (چکیده)
28 - بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت (چکیده)
29 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوصفحه مستطیل شکل با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
30 - آنالیز ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی میندلین از جنس گرافن با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش مزدوج اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
31 - Enhancement of visible and UV light photocatalytic activity of rGO-TiO2 nanocomposites: The effect of TiO2/Graphene oxide weight ratio (چکیده)
32 - بررسی آلودگی جیوه در آب های سطحی محدوده معدن طلای زرشوران- تکاب (چکیده)
33 - ارزیابی آلودگی فلز سنگین جیوه در رسوبات معدن طلای زرشوران-تکاب (چکیده)
34 - تحلیل خمش نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم بر مبنای تئوری الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
35 - توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ایجاد توالی هدف ریز RNA های سرکوب گر در UTR 3\\\' ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایران (چکیده)
36 - The relationship between burnout and personality (چکیده)
37 - Accessibility on iterated function systems (چکیده)
38 - Microencapsulation of probiotics in yogurt: A Review (چکیده)
39 - Four-derivative couplings via the T-duality invariance constraint (چکیده)
40 - HSA-interaction studies of uranyl complexes of alkyl substituted isothiosemicarbazone (چکیده)
41 - Evaluation response of photosynthesis of stevia plant (Stevia rebaudiana Var. Bertoni) to potassium humate and photoperiod (چکیده)
42 - An Operator Inequality for Bounded Linear Maps Between C^* C ∗ -Algebras (چکیده)
43 - Performance and structural features of LaNi0.5Co0.5O3 perovskite oxides for the dry reforming of methane: Influence of preparation method (چکیده)
44 - سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS (چکیده)
45 - RNA aptasensor based on gold nanoparticles for selective detection of neomycin B, molecular approach (چکیده)
46 - Antioxidant potential and antimicrobial activity of chitosan–inulin conjugates obtained through the Maillard reaction (چکیده)
47 - مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران (چکیده)
48 - Elliptical generalized Maxwell fish-eye lens using conformal mapping (چکیده)
49 - اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
50 - CuI anchored onto mesoporous SBA-16 functionalized by aminated 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane with thiosemicarbazide (SBA-16/GPTMS-TSC-CuI): a heterogeneous mesostructured catalyst for S-arylation reaction under solvent-free conditions (چکیده)