بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 55549

1 - بیمه درامدی روش جدید و نوین در مدیریت ریسک بخش کشاورزی (چکیده)
2 - بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ بیکاری در ایران (چکیده)
3 - بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
4 - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی (چکیده)
5 - Hyperchaos control of the hyperchaotic Chen system by optimal control design (چکیده)
6 - بررسی انتقال حرارت اجباری و تابشی در با مانع متخلخل به روش لتیس بولتزمن (چکیده)
7 - Estimating engineering properties of igneous rocks using semi-automatic petrographic analysis (چکیده)
8 - On Extending Neural Networks with Loss Ensembles for Text Classification (چکیده)
9 - R4 terms in supergravities via T-duality constraint (چکیده)
10 - Synthesis of novel spiro[benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]chromeno[2,3-d]pyrimidine-14,3′-indoline]-1,2′,13(2H)-triones via three component reaction (چکیده)
11 - تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (چکیده)
12 - جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب (چکیده)
13 - نام خلیج فارس در نقشه های قرون بیستم و نوزدهم کارتوگرافیست های بنام اروپایی از امپراتوری عثمانی (چکیده)
14 - بررسی اثر اندازه ذرات معلق ورودی بر گرفتگی فیزیکی فیلترهای خاکی (چکیده)
15 - تغییرات ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید (چکیده)
16 - ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقتصادی اجرای بام سبز در یک دوره گرم سال (مطالعه موردی : شهر مشهد) (چکیده)
17 - Dosimetric factors for diagnostic nuclear medicine procedures in a non-reference pregnant phantom (چکیده)
18 - The Factors Affecting Moral Competency of Iranian Undergraduate Students Majoring in English Language and Literature: Investigating the Role of Applied ELT in Iranian Collectivist Culture (چکیده)
19 - تعیین شاخصهای رنگی L*a*b* در سنجش رنگ کورکومین استخراج شده از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa L.) و بهینه سازی آن با روش سطح پاسخ (چکیده)
20 - بهینه سازی استخراج کورکومین از زردچوبه با استفاده از روش حلال (چکیده)
21 - مطالعه اثر لغزش بر عملکرد ریزمخلو طگرهای الکترواسموتیکی بر مبنای معیار انتروپی (چکیده)
22 - نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پیرامون جایگاه درس زبان انگلیسی در این رشته (چکیده)
23 - استفاده از اینترانت به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی (چکیده)
24 - سنجش عناصر پورتال‌های دانش در پورتال‌های دانشگاهی (چکیده)
25 - Influence and Application of an External Variable Magnetic Field on the Aqueous HCl Solution Behavior: Experimental Study and Modelling Using the Taguchi Method (چکیده)
26 - Chance Order of Two Uncertain Random Variables (چکیده)
27 - تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth (چکیده)
28 - اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی (چکیده)
29 - رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان (چکیده)
30 - فضاهای هوشمند تعاملی، رویکردی نوین در ارتقای کیفی فضاهای عمومی شهری (چکیده)
31 - بافت های تاریخی، ظرفیتی مغفول مانده در تحقق توسعه پایدار، نقدی بر تجربه نوسازی شهری در استانبول و مشهد (چکیده)
32 - از کلان پروژه های بزرگ مقیاس تجاری تا فضاهای عمومی در شهر (چکیده)
33 - بهینه‏ سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریوم (چکیده)
34 - بررسی عددی تاثیر نحوه‌ی قرارگیری و زاویه بازشدگی شیرهای پروانه‌ای بر میزان ارتعاش آن‌ها (چکیده)
35 - The Effect of Bio/Neurofeedback Training on Performance, Audio and Visual Attention in Elite Shooters (چکیده)
36 - نصیحه الملوک (چکیده)
37 - نصرالله منشی (چکیده)
38 - قهرمان، محمد (چکیده)
39 - رجایی بخارایی (چکیده)
40 - تاریخ جهانگشای نادری (چکیده)
41 - اشترنامه (چکیده)
42 - احیاء علوم الدین (چکیده)
43 - ابوعلی دقاق (چکیده)
44 - Free alignment classification of Dikarya fungi using some machine learning methods (چکیده)
45 - Habitat preferences of Caucasian rock agama Paralaudakia caucasia (Sauria: Agamidae) in urban and natural habitats in northeastern Iran (چکیده)
46 - Temporal exergy analysis of adsorption cooling system by developing non-flow exergy function (چکیده)
47 - Soybean oil-based nanoemulsion systems in absence and presence of curcumin: Molecular dynamics simulation approach (چکیده)
48 - اثرات برخی پایدارکنندهها بر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
49 - اثرات ماده جامد بدون چربی بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
50 - ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگیهای فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگی. (چکیده)