بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 65426

1 - The Investigation of Simultaneous EEG and Eye Tracking Characteristics During Fixation Task in Mild Alzheimer’s Disease (چکیده)
2 - بررسی تطبیقی مفهوم جبرگرایی در آثار امیل زولا و محمود دولت آبادی (چکیده)
3 - زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت) (چکیده)
4 - Scaling behavior in measured keystroke time series from patients with Parkinson’s disease (چکیده)
5 - Immunohistochemical Analysis of Intestinal and Central Nervous System Morphology in an Obese Animal Model (Danio rerio) Treated with 3,5-T2: A Possible Farm Management Practice? (چکیده)
6 - Nanoporous Silica Supported Novel Copper (II) Thiosemicarbazone Complexes as Selective and Reusable Catalysts for Oxidation of Alcohols Using H2O2 (چکیده)
7 - عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو (چکیده)
8 - بررسی رضامندی شغلی کارکنان شرکت گاز (چکیده)
9 - Pharmaceutical Nickel(II) Chelation Properties of 3-Hydroxyflaven, Deferiprone and Maltol Metal Chelators: A Density Functional Study (چکیده)
10 - 2D Van der Waals Lateral Spin Valve (چکیده)
11 - Nonparametric “anti-Bayesian” quantile-based pattern classification (چکیده)
12 - Reliability analysis of a load sharing k-out-of-n:F degradation system with dependent competing failures (چکیده)
13 - Intrinsic Hydrodynamic Investigation of Three-Phase Bubble Column: Comparative Experimental Study on Gas Holdup (چکیده)
14 - GIS-based agro-ecological zoning for crop suitability using fuzzy inference system in semi-arid regions (چکیده)
15 - Simulation of water balance equation components using SWAT model in Samalqan Watershed (Iran) (چکیده)
16 - A new model for simulation of collection and conveyance sections of Qanat (چکیده)
17 - Multi-step-ahead prediction of fine particulate matter considering real-time decomposition techniques and uncertainty of input variables (چکیده)
18 - الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین جوانان شهر مشهد (چکیده)
19 - بررسی نقش تجزیه و تحلیل بازاریابی و زیرکی بازار برکسب مزیت رقابتی پایدار (چکیده)
20 - Preparation and characterization of porous chitosan–based membrane with enhanced copper ion adsorption performance (چکیده)
21 - Access to nanocrystalline, uniform, and fine-grained Ni-P coating with improved anticorrosive action through the growth of ZnO nanostructures before the plating process (چکیده)
22 - بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی (چکیده)
23 - Vehicle tracking with Kalman filter using online situation assessment (چکیده)
24 - O-plane couplings at order α′2: one R-R field strength (چکیده)
25 - بازنمایی کلیشه های قومی در سریال های تلویزیون (بازه زمانی:1392-1380) (چکیده)
26 - نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان (چکیده)
27 - Climate change, general strain and illegal fishing: An empirical test of Agnew’s criminology of climate change theory in Iran (چکیده)
28 - تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان محلات) (چکیده)
29 - تحلیل اثرات اجرای طرح های هادی بر کیفیت محیطی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان هامون) (چکیده)
30 - نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطه مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلین (چکیده)
31 - بهینه سازی ریزازدیادی مامیران (Chelidonium sp) و بررسی میزان فنول تام در اندامهای مختلف آن در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
32 - Hesitant fuzzy numbers with (α, k)-cuts in compact intervals and applications (چکیده)
33 - بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکی (چکیده)
34 - Allium schisticola, a new species with peculiar morphological characters and an unexpected phylogenetic position (چکیده)
35 - Bioremediation of Heavy Metal Contaminated Soils Originated from Iron Ore Mine by Bio-augmentation with Native Cyanobacteria (چکیده)
36 - عوامل اثرگذار بر سطح مصرف محصولات لبنی بومی (مطالعه موردی: خانوارهای شهری در کرمانشاه) (چکیده)
37 - Sexual dimorphism in the scorpions of the genus Odontobuthus Vachon, 1950 (Scorpiones: Buthidae) (چکیده)
38 - آثار فرسایش زیستی و قشرسازی بر روی فسیل نرم‌تنان: مطالعه موردی از سازند چهل‌کمان در برش شیخ، باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ (چکیده)
39 - مرجان‌های پرمین عضو باغ‌ونگ سازند جمال در شمال طبس، جایگاه چینه شناختی و زیست جغرافیای دیرینه (چکیده)
40 - Making Android Apps Monkey-Friendly (چکیده)
41 - Molecular mechanism of exercise (چکیده)
42 - مضامین فمینیستی در آثار میرال الطحاوی )مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء، الباذنجانة الزرقاء و بروکلین هایتس( (چکیده)
43 - راهکارهای بهبود نماگر حل و فصل ورشکستگی در ایران (چکیده)
44 - بررسی آثار بار مالیات بر ارزش افزوده در ادوار تجاری اقتصاد ایران (چکیده)
45 - بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل، سرودة تی. اس. الیوت براساس نظریة روان‌شناسی اریک برن (چکیده)
46 - Identification of Aptamers that Specifically Bind to A1 Antigen by Performing Cell-on Human Erythrocytes (چکیده)
47 - Investigation of EEG changes during exposure to extremelylow-frequency magnetic field to conduct brain signals (چکیده)
48 - Paraquat-induced systemic inflammation and increased oxidative markers in rats improved by Zataria multiflora extract and carvacrol (چکیده)
49 - چینه نگاری زیستی, ریز رخساره ها, محیط رسوبی و دیرینه- بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران (چکیده)
50 - Hight intensity interval training and appetite regulatory pathways: A narrative review (چکیده)