در لیست زیر 100 جستجویی که بیشترین تکرار را داشته اند لیست شده است.
 • مهندسی کامپیوتر ( 903 بار )
 • مدیریت ( 778 بار )
 • حسابدارى ( 594 بار )
 • مهندسی برق ( 582 بار )
 • مهندسی مکانیک ( 500 بار )
 • مهندسی عمران ( 488 بار )
 • روان شناسی ( 449 بار )
 • مهندسی شیمى ( 351 بار )
 • معماری ( 347 بار )
 • اقتصاد ( 334 بار )
 • زعفران ( 315 بار )
 • مدیریت دانش ( 243 بار )
 • زمین شناسی ( 239 بار )
 • تربیت بدنی و علوم ورزشى ( 228 بار )
 • مهندسی آب ( 222 بار )
 • آمار ( 222 بار )
 • محیط زیست ( 218 بار )
 • داده کاوی ( 210 بار )
 • پردازش تصویر ( 209 بار )
 • شبکه عصبی ( 208 بار )
 • فيزيك ( 203 بار )
 • علوم تربیتی ( 202 بار )
 • علوم و صنایع غذایى ( 202 بار )
 • ( 199 بار )
 • نانو ( 199 بار )
 • حقوق ( 192 بار )
 • جغرافیا ( 185 بار )
 • ریاضی کاربردی ( 178 بار )
 • مهندسی صنایع ( 174 بار )
 • مهندسی متالورژی و مواد ( 171 بار )
 • زبان و ادبیات فارسی ( 169 بار )
 • زیست شناسی ( 168 بار )
 • بازاریابی ( 167 بار )
 • Mehran Mazandarani ( 167 بار )
 • شیمى ( 167 بار )
 • فازی ( 164 بار )
 • زبان و ادبیات انگلیسی ( 164 بار )
 • farahi ( 162 بار )
 • علوم دامی ( 160 بار )
 • pishghadam ( 156 بار )
 • بهینه سازی ( 154 بار )
 • فتاحی ( 153 بار )
 • حسابداری ( 149 بار )
 • tahani ( 145 بار )
 • علوم اجتماعى ( 142 بار )
 • شهرسازی ( 139 بار )
 • شبکه ( 137 بار )
 • بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی ( 137 بار )
 • کامپوزیت ( 133 بار )
 • زبان شناسى ( 128 بار )
 • الگوریتم ژنتیک ( 128 بار )
 • ریاضى محض ( 128 بار )
 • امیر گودرزوندچگینی ( 128 بار )
 • غلامرضا لشکری پور ( 126 بار )
 • کوچکی ( 126 بار )
 • خوش سلیقه ( 123 بار )
 • علوم خاک ( 122 بار )
 • تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر ( 122 بار )
 • نظامی ( 119 بار )
 • بتن ( 118 بار )
 • گردشگری ( 117 بار )
 • محمد خواجه حسینی ( 116 بار )
 • اقتصاد کشاورزى ( 112 بار )
 • کتابداری و اطلاع رسانی ( 111 بار )
 • گیاه پزشکى ( 111 بار )
 • هوش مصنوعی ( 110 بار )
 • حسینی ( 105 بار )
 • هوش هیجانی ( 104 بار )
 • علوم سیاسی ( 104 بار )
 • تنش خشکی ( 103 بار )
 • علیرضا پویا ( 101 بار )
 • شبیه سازی ( 100 بار )
 • چگینی ( 99 بار )
 • امین یزدی ( 98 بار )
 • انتقال حرارت ( 97 بار )
 • گیاهان دارویی ( 97 بار )
 • امنیت ( 97 بار )
 • علوم باغبانى ( 96 بار )
 • gis ( 95 بار )
 • غشا ( 94 بار )
 • کارآفرینی ( 93 بار )
 • ورمی کمپوست ( 93 بار )
 • بنایان ( 92 بار )
 • ماشین های کشاورزى ( 91 بار )
 • زراعت و اصلاح نباتات ( 91 بار )
 • آب ( 90 بار )
 • کامپیوتر ( 90 بار )
 • تنش ( 89 بار )
 • اعتیاد ( 89 بار )
 • محسن جهان ( 88 بار )
 • گندم ( 88 بار )
 • روانشناسی ( 88 بار )
 • تعلیم و تربیت اسلامی ( 87 بار )
 • خاک ( 87 بار )
 • فارسی ( 86 بار )
 • بهره وری ( 86 بار )
 • خشکسالی ( 86 بار )
 • هنر ( 86 بار )
 • FGM ( 85 بار )
 • رضایت شغلی ( 85 بار )