در لیست زیر 100 جستجویی که بیشترین تکرار را داشته اند لیست شده است.
 • مهندسی کامپیوتر ( 907 بار )
 • مدیریت ( 785 بار )
 • حسابدارى ( 594 بار )
 • مهندسی برق ( 585 بار )
 • مهندسی مکانیک ( 503 بار )
 • مهندسی عمران ( 490 بار )
 • روان شناسی ( 451 بار )
 • مهندسی شیمى ( 378 بار )
 • معماری ( 350 بار )
 • اقتصاد ( 335 بار )
 • زعفران ( 318 بار )
 • مدیریت دانش ( 243 بار )
 • زمین شناسی ( 239 بار )
 • تربیت بدنی و علوم ورزشى ( 230 بار )
 • مهندسی آب ( 226 بار )
 • محیط زیست ( 226 بار )
 • آمار ( 223 بار )
 • پردازش تصویر ( 213 بار )
 • داده کاوی ( 210 بار )
 • شبکه عصبی ( 208 بار )
 • علوم تربیتی ( 204 بار )
 • فيزيك ( 203 بار )
 • علوم و صنایع غذایى ( 202 بار )
 • ( 201 بار )
 • نانو ( 201 بار )
 • حقوق ( 195 بار )
 • جغرافیا ( 186 بار )
 • ریاضی کاربردی ( 178 بار )
 • مهندسی صنایع ( 175 بار )
 • مهندسی متالورژی و مواد ( 174 بار )
 • بازاریابی ( 172 بار )
 • زبان و ادبیات فارسی ( 171 بار )
 • زیست شناسی ( 170 بار )
 • شیمى ( 169 بار )
 • Mehran Mazandarani ( 167 بار )
 • زبان و ادبیات انگلیسی ( 166 بار )
 • فازی ( 165 بار )
 • farahi ( 162 بار )
 • علوم دامی ( 160 بار )
 • pishghadam ( 156 بار )
 • فتاحی ( 155 بار )
 • بهینه سازی ( 154 بار )
 • حسابداری ( 150 بار )
 • tahani ( 148 بار )
 • علوم اجتماعى ( 143 بار )
 • شهرسازی ( 139 بار )
 • شبکه ( 137 بار )
 • بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی ( 137 بار )
 • کامپوزیت ( 133 بار )
 • زبان شناسى ( 128 بار )
 • الگوریتم ژنتیک ( 128 بار )
 • ریاضى محض ( 128 بار )
 • امیر گودرزوندچگینی ( 128 بار )
 • غلامرضا لشکری پور ( 127 بار )
 • کوچکی ( 126 بار )
 • علوم خاک ( 123 بار )
 • خوش سلیقه ( 123 بار )
 • تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر ( 122 بار )
 • نظامی ( 121 بار )
 • گردشگری ( 121 بار )
 • بتن ( 118 بار )
 • محمد خواجه حسینی ( 118 بار )
 • اقتصاد کشاورزى ( 112 بار )
 • کتابداری و اطلاع رسانی ( 111 بار )
 • هوش مصنوعی ( 111 بار )
 • گیاه پزشکى ( 111 بار )
 • حسینی ( 106 بار )
 • علوم سیاسی ( 106 بار )
 • هوش هیجانی ( 105 بار )
 • تنش خشکی ( 104 بار )
 • علیرضا پویا ( 101 بار )
 • شبیه سازی ( 101 بار )
 • گیاهان دارویی ( 100 بار )
 • امین یزدی ( 99 بار )
 • امنیت ( 99 بار )
 • چگینی ( 99 بار )
 • انتقال حرارت ( 97 بار )
 • علوم باغبانى ( 97 بار )
 • gis ( 96 بار )
 • آب ( 94 بار )
 • غشا ( 94 بار )
 • کارآفرینی ( 93 بار )
 • ورمی کمپوست ( 93 بار )
 • بنایان ( 92 بار )
 • ماشین های کشاورزى ( 91 بار )
 • روانشناسی ( 91 بار )
 • زراعت و اصلاح نباتات ( 91 بار )
 • فارسی ( 90 بار )
 • کامپیوتر ( 90 بار )
 • تنش ( 89 بار )
 • خاک ( 89 بار )
 • مشهد ( 89 بار )
 • اعتیاد ( 89 بار )
 • محسن جهان ( 88 بار )
 • گندم ( 88 بار )
 • تعلیم و تربیت اسلامی ( 87 بار )
 • خشکسالی ( 87 بار )
 • محمد قربانی ( 86 بار )
 • زلزله ( 86 بار )
 • بهره وری ( 86 بار )