مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3286

1 - Highly selective removal of nitrate and perchlorate by organoclay (چکیده)
2 - Adaptive Control for Nonlinear Singular Systems (چکیده)
3 - گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPD (چکیده)
4 - Gene deletion patterns in non-aflatoxigenic strains of Aspergillus flavus (چکیده)
5 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی (چکیده)
6 - Melt miscibility of blends of isotactic polypropylene and homogeneous iso-propylene-1-hexene copolymers (چکیده)
7 - Unusual crystallization behavior of isotactic polypropylene and propene/1-alkene copolymers at large undercoolings (چکیده)
8 - بازنمایی مناسبات قدرت در گفتمان دبیری با تکیه بر «دستور الکاتب فی تعیین المراتب» (چکیده)
9 - شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی (چکیده)
10 - نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی (چکیده)
11 - A Monte Carlo evaluation of dose enhancement by cisplatin and titanocene dichloride chemotherapy drugs in brachytherapy with photon emitting sources (چکیده)
12 - Investigating the Effects of Inlet Conditions and Nozzle Geometry on the Performance of Supersonic Separator Used for Natural Gas Dehumidification (چکیده)
13 - الگوریتم بهینه سازی ژنتیک هیبرید تقویت شده با پایگاه داده مجازی جهت ارزیابی طرح های توسعه تولید و شبکه انتقال (چکیده)
14 - دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند (چکیده)
15 - New Comparative Literature and Literary Adaptation: Williams’s Glass Menagerie and Tavakoli’s Here without Me (چکیده)
16 - Comparative Evaluation of the Efficacy of Wisdom and Inspiration in Abu Hatam’s and Zakariyya Razi’s Opinions (چکیده)
17 - بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمد بن زکریای رازی (چکیده)
18 - ارزیابی خوانایی منابع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت موجود در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهر شیراز (چکیده)
19 - نگاهی به پژوهش در ریاضیات در یک دوره ده ساله (چکیده)
20 - Word Association in Young Persian Adults (چکیده)
21 - Comparison of the Speech Syntactic Features between Hearing-Impaired and Normal Hearing Children (چکیده)
22 - Shrinkage Ridge Estimators in Linear Regression (چکیده)
23 - A note on shrinkage wavelet estimation in Bayesian analysis (چکیده)
24 - Improved preliminary test and Stein-rule Liu estimators for the ill-conditioned elliptical linear regression model (چکیده)
25 - Feasible Ridge Estimator in Seemingly Unrelated Semiparametric Models (چکیده)
26 - Improved confidence intervals for the scale parameter of Burr XII model based on record values (چکیده)
27 - Bayesian analysis in multivariate regression models with conjugate priors (چکیده)
28 - Effect of mangroves on distribution, diversity and abundance of molluscs in mangrove ecosystem: a review (چکیده)
29 - Acute Toxicity and Accumulation of Iron, Manganese and, Aluminum in Caspian Kutum Fish (Rutilus kutum) (چکیده)
30 - The effect of sub-lethal exposure to copper and the time course of recovery in clean water on biochemical changes in juvenile fish (Acipenser persicus) (چکیده)
31 - Systematics, Tribal Placements, and Synopses of theMalcolmiaS.L. Segregates (Brassicaceae) (چکیده)
32 - مروری بر مدل سازی فرایند زیست درمانی در ریزوسفر (چکیده)
33 - حقوق شهروندى یکتاپرستان و اقلیت فرقه‏ پرستان در حکومت اسلامى (با تمرکز بر اندیشه امام خمینى) (چکیده)
34 - Investigating the Efficacy of Interpersonal Psychotherapy on Alexithymia Features (چکیده)
35 - Comparative Efficacy of Cognitive-behavioral Therapy and Mindfulness Therapy on Reducing Symptoms and Improving Quality of life in Patients with the Irritable Bowel Syndrome (چکیده)
36 - A Comparison on Neuropsychological Correlates between Schizophrenia, Bipolar and Amphetamine Induced Psychotic Disorder (چکیده)
37 - Response of Sunflower Cultivars to Deficit Irrigation (چکیده)
38 - Assessment of land suitability and the possibility and performance of a canola (Brassica napus L.) – soybean (Glycine max L.) rotation in four basins of Golestan province, Iran (چکیده)
39 - A Comparative Assessment of Support Vector Machines, Probabilistic Neural Networks, and K-Nearest Neighbor Algorithms for Water Quality Classification (چکیده)
40 - نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان (چکیده)
41 - The Effect of Exercise Training on Lower Trunk Muscle Morphology (چکیده)
42 - Investigation of EEG changes during exposure to extremelylow-frequency magnetic field to conduct brain signals (چکیده)
43 - بازتاب تک‌صدایی و خودگومندی جامعة ایرانی در رمان بوف کور (چکیده)
44 - دیواندره (چکیده)
45 - دوبی (چکیده)
46 - Adaptive feedback control for linear singular systems (چکیده)
47 - Decentralized sliding mode control of fractional-order large-scale nonlinear systems (چکیده)
48 - روابط کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و ایران از منظر منطقه گرایی ویسندگان (چکیده)
49 - رفتار شناسی روحانیون در واکنش به سیاستهای سکولاریستی پهلوی اول (چکیده)
50 - بررسی رابطه مصرف رسانه ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »