مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: Array

1 - رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنان (چکیده)
2 - نقش جهت گیری مذهبی در نگرش نسبت به سالمندان، در دانشجویان رشته های روان شناسی بالینی، الهیات، پزشکی و پرستاری (چکیده)
3 - Greens function for uniform Euler Bernoulli beams at resonant condition Introduction of Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
4 - بررسی شرایط سه گانۀ تسلسل محال (چکیده)
5 - Optix: A Monte Carlo scintillation light transport code (چکیده)
6 - NE213/BC501A scintillator−lightguide assembly response to 241Am−Be neutrons: An MCNPX−PHOTRACK hybrid code simulation (چکیده)
7 - Scintillation of XP2020 PMT glass window (چکیده)
8 - Design and Fabrication of a Data Acquisition System for Pulsed Neutron Flux Measurement of Plasma Focus Devices (چکیده)
9 - Study of the interference effect of propranolol and amlodipine drugs on their interaction with human serum albumin based on molecular dynamics simulation method (چکیده)
10 - بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه (چکیده)
11 - تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابداران (چکیده)
12 - Unique microstructure analysis of ethylene-propylene copolymer synthesized using catalytic system based on α-diimine nickel complexes: a comparative study by 13 C NMR technique (چکیده)
13 - Factors Affecting Alkaline Sodium Silicate Gelation for In-Depth Reservoir Profile Modification (چکیده)
14 - Sodium Silicate Behavior in Porous Media Applied for In-Depth Profile Modifications (چکیده)
15 - Pore-scale modeling of non-isothermal two phase flow in 2D porous media: Influences of viscosity, capillarity, wettability and heterogeneity (چکیده)
16 - اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش آموزان پایه اول دبستان (چکیده)
17 - Modeling and Optimization of Process Parameters Using Neural Networks and Simulated Algorithm for Electrical Discharge Machining of AISI2312 Hot Worked Steel (چکیده)
18 - Chemical Preparation of Beta Calcium Sulfate Hemihydrate Granules with a Special Particle Size as Bone Graft Material (چکیده)
19 - اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia col (چکیده)
20 - Crack Propagation Analysis in Concrete Gravity Dams Using Fracture Mechanics Concepts (چکیده)
21 - Effect of Hydrogen on Natural Gas Fueled Direct Injection Engine, a Theoretical Study (چکیده)
22 - Theoretical study of the effect of hydrogen addition to natural gas-fueled direct-injection engines (چکیده)
23 - Prediction of performance a direct injection engine fueled with natural gas-hydrogen blends (چکیده)
24 - A Review on Numerical and Experimental Results of Hydrogen Addition to Natura Gas in Internal Combustion Engines (چکیده)
25 - طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری (چکیده)
26 - تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریان (چکیده)
27 - فهرستگان نسخ خطی ایران (چکیده)
28 - بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال (چکیده)
29 - بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
30 - مدیریت اراضی حریم شهرها؛ راهکاری اصولی در کاهش مشکلات شهری نمونه: کلان شهر مشهد (چکیده)
31 - The transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in spinach (Spinacia oleracea) using Agroinfiltration (چکیده)
32 - پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم (چکیده)
33 - Photographic Study of Lip Anthropometric Pattern Development in the Fars Family in Mashhad (چکیده)
34 - طراحی بهینه در تجدید سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز HV برای رسیدن به ولتاژ مجاز جدید به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
35 - آنالیز حساسیت پارامترهای ادافیکی مدل وپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی آباد) (چکیده)
36 - خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن (چکیده)
37 - تحلیل شخصیه" سمیع القاسم " وفقا الاختبار" ماکس لوشر" النفسی (چکیده)
38 - اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
39 - تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی (چکیده)
40 - بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری، نمونه موردی مراسم عزاداری محرم و صفر در بافت قدیم مشهد (چکیده)
41 - Evaluation of Social Instability in Urban Developments, Case Study: Ghaleh Abkooh's Renewal Plan (چکیده)
42 - Evaluation technique of perceptual qualities of an urban corridor, Noghan Bazaar, Mashhad (چکیده)
43 - چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران (چکیده)
44 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته (چکیده)
45 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (چکیده)
46 - QRS complex detection based on simple robust 2-D pictorial-geometrical feature (چکیده)
47 - تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثورة العرابیه رافعی (چکیده)
48 - Motivations underlying blind students’ English language learning: A theoretical and factorial analysis (چکیده)
49 - Development and validation of an Islamic religious orientation scale with pilgrims of Imam Reza Shrine (چکیده)
50 - Does personality measured by NEO-FFI consist of five dimensions? (چکیده)