مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3250

1 - مقايسه تمرينات ترکيبی با و بدون انسداد عروق بر عوا (چکیده)
2 - تاثیرات حاد دو برنامه تمرین مقاومتی با شدت متوسط، (چکیده)
3 - بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمر (چکیده)
4 - اثر یک جلسه تمرین استقامتی بر بیان و فعالیت ژن لیپ (چکیده)
5 - مقايسه اثرات حاد دو جلسه ورزش در آب با حجم هاي مخت (چکیده)
6 - بررسی اثر و نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمری (چکیده)
7 - اثر مصرف مکمل کافئين و افدرين و ترکيب آنها بر قدرت (چکیده)
8 - آرش کمانگیر و ویشنو (چکیده)
9 - بکارگیری ساخت مجهول و وجه فعل در بند های متممی (چکیده)
10 - ویژگی های صرفی در گوش بندری (چکیده)
11 - بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه (چکیده)
12 - راز حکومت دکتر کاتوزیان بر دلها و اندیشه ها (چکیده)
13 - راهکارهای توسعه مناطق مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل (چکیده)
14 - Assessing the Accuracy of Expert-Based Decisions in Dispatching Ready Mixed Concrete (چکیده)
15 - Predicting the Duration of Concrete Operations Via Artificial Neural Network and by Focusing on Supply Chain Parameters (چکیده)
16 - مطالعه اثر ژن Rf3 برای بازگردانندگی باروری به برنج در زمینه ژنتیکی لاین ندا-A (چکیده)
17 - Validation of user intentions in process orchestration and choreography (چکیده)
18 - Toward automated feature model configuration with optimizing non-functional requirements (چکیده)
19 - Development and validation of customized process models (چکیده)
20 - Addressing Non-Functional Properties in Feature Models: A Goal-Oriented Approach (چکیده)
21 - مقبولیت و مشروعیت رهبر حکومت اسلامی در اندیشه ملاصدرا و امام خمینی -ره- (چکیده)
22 - تجلی قرآن در دیوان عبدالغنی النابلسی (چکیده)
23 - Virtual Aging and Langerian Psychology of Possibility (Revisiting the Medical Disempowering Models of Aging) (چکیده)
24 - The Indeterminacy of Sensual Expressiveness and the Fluidity of Mindfulness (چکیده)
25 - From Kierkegaard to Langer (From Kierkegaard’s paradox to Langer’s psychology of possibility) (چکیده)
26 - pantheism in ebn arabi,s and molla sadra,s viewpoint (چکیده)
27 - ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی بیماریزا در طول دوره رسیدگی پنیر سنتی کردی (چکیده)
28 - نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب (چکیده)
29 - پیاده سازیِ «مدیریت راهبردی منابع آب»؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه» (چکیده)
30 - Biofouling resistance of reverse osmosis membrane modified with polydopamine (چکیده)
31 - Improved antifouling of anion-exchange membrane by polydopamine coating in electrodialysis process (چکیده)
32 - Enhanced antibiofouling of RO membranes via polydopamine coating and polyzwitterion immobilization (چکیده)
33 - Steam gasification of biomass coupled with lime-based CO2 capture in a dual fluidized bed reactor: A modeling study (چکیده)
34 - تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) (چکیده)
35 - Sequence analasis of the VP1 gene in three very virulent Iranian infectious bursal disease virus strains (چکیده)
36 - Aspergillosis outbreaks in ostrich flocks of eastern Iran during 2010–2012 (چکیده)
37 - فهرستگان مجازی (چکیده)
38 - Examine the Effect Height on Changing Intermediate Flexural Frames Performance Level after Adding Outward-Oriented Vestibule Braces (چکیده)
39 - Review Article: the Art of Making Mutual Benefit through Saving Time (چکیده)
40 - RDA Implementation Issues in the Iranian National Bibliography: An Analysis of Bibliographic Records (چکیده)
41 - Acceptance and Viewpoint of Iranian Catalogers Regarding RDA: The Case of the National Library and Archive of Iran (چکیده)
42 - بررسی راهنماهای جستجوی فهرست‌های رایانه‌ای‌ از دو منظر زبانی و نظریه یادگیری شناختی (چکیده)
43 - پژوهش‎سنجی نشریات علم اطلاعات و دانش شناسی: رویکردی روش‏شناسانه به مقالات پژوهشی منتشر شده در 10 نشریه علم اطلاعات (چکیده)
44 - Fuel Consumption Minimization in Greenhouses by Employing an Innovative System Taking Advantage of Solar and Geothermal Energies (چکیده)
45 - تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (چکیده)
46 - بررسی زبان‌شناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در خمسه نظامی (چکیده)
47 - سیمای کودک و نوجوان انقلابی در شعر نزار قبانی (چکیده)
48 - تعیین اثرات غلظتهای مختلف سدیم آب محیط انکوباسیون بر محتویات (Oncorhynchus mykiss) یونی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
49 - بررسی قصیده رائیه سعدی در سوگ بغداد بر پایه نقد کاربردی (چکیده)
50 - Impact of loss on the wave dynamics in photonic waveguide lattices (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »