عنوان : Poultry Metabolic Disorders and Mycotoxins اختلالات متابولیکی و مایکوتوکسین ها در طیور

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), محمد رضا اکبری(نویسنده اصلی) , مهدی بهگر(نویسنده اصلی) , محسن دانشیار(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۸
ناشر: سناباد
چکیده:

اختلالات متابولیکی و مایکوتوکسین ها در طیور

کلمات کلیدی:
اختلالات متابولیکی و مایکوتوکسین ها در طیور, اختلالات متابولیکی و مایکوتوکسین ها در طیور