عنوان : اساس علمی درمان با انرژی

محمد فارسی (نویسنده اصلی), زهرا موفقی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۷۸
ناشر: جهاد دانشگاهی
چکیده:

این کتاب اساس علمی درمان با انرژی را در طی 16 فصل توضیح می دهد. تمام مطالب مستند به تحقیقاتی است که در مجلات معتبر علمی چاپ شده است.

کلمات کلیدی:
انرژی درمانی، حوزه های حیاتی،, انرژی درمانی, حوزه های حیاتی,