عنوان : تاریخ الادب العربی فی العصر العباسی(2) (334-656)

مرضیه آباد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۶
ناشر: سازمان سمت
چکیده:

این کتاب تاریخ ادبیات عربی را در دوره عباسی از 334تا656 ه.ق مورد برسی قرار می دهد

کلمات کلیدی:
تاریخ ,الادب العربی,العصر العباسی, تاریخ ,الادب العربی,العصر العباسی