عنوان : حدیث ولایت نگرشی نو در معنا شناسی

سعید نظری توکلی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۸۷
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس
چکیده:

بررسی کلامی حدیث ولایت

کلمات کلیدی:
ولایت, ولایت