عنوان : مجموعه گفتمانهای مذاهب اسلامی

محمدتقی فخلعی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۳
ناشر: نشر مشعر
چکیده:

در این کتاب چند گفتمان رایج مذاهب اسلامی به شیوه مقارن و همراه با نقد و تحلیل و ارائه نظریات مبتکرانه بحث شده است

کلمات کلیدی:
تقریب ، عدالت صحابه ، امامت ، تحریف ناپذیری قرآن, تقریب , عدالت صحابه , امامت , تحریف ناپذیری قرآن