عنوان : قرآن و اقتصاد

نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۴
ناشر: بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه
چکیده:

نظر به اهمیت علوم روز به خصوص علم اقتصاد در جهت سامان دهی به مشکلات و مسایل مبتلابه، بنیاد پژوهشهای قرانی اقدام به چاپ و نشر فرهنگ اسلامی نموده است. کتاب قرآن و اقتصاد یکی از این سلسله نشریات می باشد که به همت این بنیاد در زمینه مطالعات قرآنی منتشر شده اس

کلمات کلیدی:
جنبه های قرآنی، اقتصاد، علوم روز،, جنبه های قرآنی, اقتصاد, علوم روز,