عنوان : نهضت کلامی در عصر امام رضا

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۷۵
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
چکیده:

بررسی مناظرات کلامی امام رضا با صاحبان اندیشه ادیان مختلف و مذاهب اسلامی

کلمات کلیدی:
مناظره، فرقه ها، امام رضا، شیعه، نهضت, مناظره, فرقه ها, امام رضا, شیعه, نهضت