عنوان : مروری بر نهج البلاغه

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۸۴
ناشر: انتشارات خیرالبریه
چکیده:

بررسی عناوین کلید واژه های مذکور در نهج البلاغه

کلمات کلیدی:
نهج البلاغه، حکومت، سیاست، اهل بیت، قران, نهج البلاغه, حکومت, سیاست, اهل بیت, قران