عنوان : رسول اعظم از نگاه امام علی

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۶
ناشر: مجمع جهانی شیعه شناسی
چکیده:

بررسی روایات و سخنان امام علی درباره زندگی پیامبر

کلمات کلیدی:
رسول اعظم، امام علی، نهج البلاغه، ویژگی ها, رسول اعظم, امام علی, نهج البلاغه, ویژگی ها