عنوان : آمادگی جسمانی: جلد 1 مبانی علمی آمادگی جسمانی

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), حمیدرضا نگهبان (ویراستار ادبی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۳
ناشر: به نشر
چکیده:

در این کتاب علاوه بر مفاهیم و نظریه ها، به نحوه اندازه گیری عناصر آمادگی جسمانی نظیر قدرت ، استقامت ، انعطاف پذیری و ترکیب بدنی و انواع آمونهای میدانی و آزمایشگاهی پرداخته میشود.

کلمات کلیدی:
1-آمادگی جسمانی 2-سلامتی, 1-آمادگی جسمانی 2-سلامتی