عنوان : 101 (صد و یک ) درس برای شروع دویدن

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), علی اسفندیاری (نویسنده اصلی), رضا بالدی (نویسنده اصلی), حمید رضا نگهبان(ویراستار علمی) , جمشید مهریار(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۵
ناشر: به نشر
چکیده:

دویدن همانند سایر مهارتهای پایه از جمله پرتاب کردن و یا پریدن ، جزئی از فعالیتهای طبیعی انسانها به شمار می رود. این کتاب حاوی مطالبی آموزنده در خصوص این رشته ورزشی است.

کلمات کلیدی:
دو-تعلیم, دو-تعلیم