عنوان : آمادگی جسمانی : جلد 2 ورزش، سلامتی و پیشگیری از بیماریها

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), زهره ابراهیمی(نویسنده اصلی) , حمید رضا نگهبان(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۵
ناشر: به نشر
چکیده:

در این کتاب مولف سعی نموده است تا ضمن رعایت اختصار و استفاده از مستندات علمی و معتبر برای بیان بیماریهای رایج و مهم به ارائه راهکارهای مناسب بپردازد.

کلمات کلیدی:
1-آمادگی جسمانی 2- سلامتی, 1-آمادگی جسمانی 2- سلامتی