عنوان : بازی در فضای باز

مصطفی نریمانی(نویسنده اصلی) , مهدی طالب پور (ویراستار علمی), حمید رضا نگهبان(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۳
ناشر: به نشر
چکیده:

بحث در مورد روشهای خلاق آموزشی مدتی است رایج شده است. در این حوزه استفاده از برگه های کار به عنوان بخشی از شیوه آموزشی جدید در دستور کار روزانه معلمان قرار گرفته است.اسن مجموعه کارتهای ویژه ای محسوب می شوند که آموزش و تدریس ورزش در مدارس را گسترش می دهند

کلمات کلیدی:
تربیت بدنی - تمرین (ورزش), تربیت بدنی - تمرین (ورزش)