عنوان : بازارشناسی

آذر کفاش پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۸۸
ناشر: سارستان
چکیده:

درس بازارشناسی یکی از درسهای تخصصی رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد . لذا از نظر محتوی باید بگونه ای باشد که به دانشجویان دید کافی در رابطه با بازار بدهد و اطلاعات و دانایی لازم جهت مواجهه با این محیط پر تلاطم را در اختیارشان بگذارد.

کلمات کلیدی:
بازار-محیط-مشتری- رقیب -شرکت, بازار-محیط-مشتری- رقیب -شرکت