عنوان : اصلاح و توسعه مرتع

محمد فرزام (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۸
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

از اهداف اصلی تالیف این کتاب، ارائه یک منبع علمی است که پاسخگوی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا رشته¬های مرتع و آبخیزداری و مدیریت بیابان بوده ، و راهنمای مناسبی برای کارشناسان این رشته¬ها در زمینه روشهای اصلاح مراتع باشد.

کلمات کلیدی:
شرب دام، مرتع داری، آتش سوزی، کود پاشی، ارزیابی اقتصادی، جمع آوری نزولات، پیتینگ، فاروئینگ، گیاهان مهاجم, شرب دام, مرتع داری, آتش سوزی, کود پاشی, ارزیابی اقتصادی, جمع آوری نزولات, پیتینگ, فاروئینگ, گیاهان مهاجم