عنوان : الدرر فی شرح الایجاز

علی اسدی اصل (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصحیح
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۷
ناشر: سازمان سمت و بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

این کتاب درباره علم نحو که کلید علوم اسلامی است از جمله علوم قران و حدیث و فقه صحبت می کند و به عنوان کتاب کمک درسی تعیین شده است .

کلمات کلیدی:
الدرر - الایجاز - قطب الدین الکیدری, الدرر - الایجاز - قطب الدین الکیدری