عنوان : حسین علیه السلام زنده جاوید

محمدرضا جواهری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۸
ناشر: دار التعلیم القران الکریم اصفهان
چکیده:

شخصیت حضرت زینب تبیین گردیده است

کلمات کلیدی:
عاشورا - زینب سلام الله علیها -, عاشورا - زینب سلام الله علیها -