عنوان : اصول آموزش ژیمناستیک

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی), سردار محمدی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه رازی کرمانشاه
چکیده:

اصول آموزش ژیمناستیک برای دانشجویان تربیت بدنی

کلمات کلیدی:
آموزش -ژیمناستیک, آموزش -ژیمناستیک