عنوان : گزیده خاتم پیامبران

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۷
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

بررسی تاریخ و سیره پیامبر اکرم

کلمات کلیدی:
محمد پیامبر اسلام- سرگذشت نامه- سیره نبوی, محمد پیامبر اسلام- سرگذشت نامه- سیره نبوی