عنوان : طب الائمه

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۷
ناشر: پگاهان
چکیده:

احادیث معصومان در مورد طب و درمان

کلمات کلیدی:
طب- طب شرعی- پزشکی اسلامی, طب- طب شرعی- پزشکی اسلامی