عنوان : نظر رسول خدا در باره امام علی(ع)

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۹
ناشر: آفتاب عالمتاب
چکیده:

کتاب در باره نظر رسول خدا (ص) در باره امام علی (ع) است

کلمات کلیدی:
خلافت، امامت, خلافت, امامت