عنوان : القانون الدولی فی الإسلام

علی اسدی اصل (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۷
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

القانون الدولی فی الإسلام

کلمات کلیدی:
القانون الدولی - الإسلام, القانون الدولی - الإسلام