عنوان : بار بگشایید اینجا کربلاست

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۸۵
ناشر: عروج اندیشه
چکیده:

کتاب حاضر در بردارنده گزیده ای از حادثه کربلا است و به نقل کامل رخدادهای کربلا از ورود کاروان حسینی به این سرزمین تا شهادت امام حسین بر اساس منابع کهن و کتاب های مقتل پرداخته است

کلمات کلیدی:
کربلا- امام حسین - واقعه - مقتل, کربلا- امام حسین - واقعه - مقتل