عنوان : دانشنامه احادیث پزشکی

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۴
ناشر: دار الحدیث
چکیده:

مجموعه احادیث رسیده از معصومان در زمینه های مربوط به طب و درمان و خواص اشیا

کلمات کلیدی:
طب اسلامی طب سنتی, طب اسلامی طب سنتی